Debatt: Alla barns rätt att behålla sin identitet!

pride7

En av Barnkonventionens portalparagrafer, paragraf 2, säger att “Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras”. Vi i Unga Örnar har sett att dagens samhälle inte lever upp till detta.

Det finns en brist på mötesplatser för HBTQ ungdomar. Det finns inte tillräckligt stöd för HBTQ ungdomar med psykisk ohälsa, köerna hos Ungdomsmottagningar är långa runt om i landet och flera skolor har inte tillräckligt med tider hos sina skolkuratorer.  Förebyggande insatser, som HBTQ utbildningar i skolan, prioriteras bort med argument som “vi har kommit längre än många andra länder”, “du får skylla dig själv om du valt att komma ut” och “du behöver inte trycka upp det i folks ansikten”. Vi i Unga Örnar säger: Nu räcker det, vi vill säkerställa att alla barn har samma värde även i praktiken!

 

Under veckan som kommer är det Stockholm Pride. Därför har Unga Örnar Stockholm valt att ta en nystart och uppmärksamma HBTQ frågor för barn och ungdomars skull. Det sägs att Sverige är ett föregångsland när det kommer till HBTQ, vilket stämmer inom många områden. Men det finns fortfarande personer som tvekar på om de är redo att berätta för världen vilka de egentligen är.

Det finns fortfarande personer som inte har förstått vad HBTQ är. Intolerans och en rädsla för vad HBTQ egentligen betyder, som hindrar och begränsar människor från att leva sina liv, kan inte ses som annat än ett misslyckande från Sveriges sida. Där måste kommuner, landsting och staten tillsammans med skolorna och civilsamhället ta ansvar och säkerställa att ingen blir diskriminerad eller lägre värderad på grund av att en inte är en vit medelålders man.  

Främlingsfientliga grupper som vill begränsa människors rätt att vara dem de är växer sig starkare. Grupper som har en liknande inställning till HBTQ personer som Ryssland, som menar att samkönadepar ska hålla sin sexuella läggning i hemmet och inte visa sin kärlek offentligt. Det är något vi inte kan acceptera och därför vill vi aktivt arbeta för att skapa trygga rum för alla barn och ungdomar. Det ska inte spela någon roll var en bor, utan alla har rätt till en plats där en kan vara sig själv.

David Persson, förbundsstyrelseledamot Unga Örnars riksförbund

Alexandra Völker, distrikstordförande Unga Örnar Stockholms län

 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri

Prenumerera på Örninfo