Om oss

Unga Örnar är en organisation där barn, unga och vuxna kämpar för barns rättigheter. Vi vill skapa ett demokratiskt, jämlikt och solidariskt samhälle där alla barn och unga har en rolig och meningsfull fritid där de får ta plats och påverka. 

I Unga Örnar fattar barn och unga själva beslut om vad de ska göra och hur verksamheten ska se ut. På så sätt lever och lär vi demokrati. Unga Örnar finns för att skapa en rolig fritid som inte kostar för mycket. Vi kämpar också för att förbättra barns villkor i Sverige och i andra delar av världen. Vi driver barnpolitiska frågor utifrån FNs barnkonvention och vår verksamhetsidé som går ut på att vara en organisation för barn, ungdomar och vuxna som arbetar för en bättre, tryggare och roligare värld.

Unga Örnar bildades 1931 och är en rikstäckande och självständig barn- och ungdomsorganisation inom arbetarrörelsen. I vår organisation arbetar barn, ungdomar och vuxna tillsammans för barns rätt till en jämlik barndom och en meningsfull fritid. Unga Örnar är uppbyggt av avdelningar, kretsar och distrikt runt om i Sverige och tillsammans är vi en folkrörelse att räkna med. Vi delar arbetarrörelsens grundläggande värderingar om allas lika värde, demokrati, jämlikhet och solidaritet. Unga Örnar är religiöst- och partipolitiskt obundna. Unga Örnar jobbar aktivt med FN:s barnkonvention och står alltid på barnens sida. Vi synliggör barn och ungas perspektiv, gör deras röster hörda och driver frågor som är viktiga för dem.

Vi är övertygade om att när vi lever och lär demokrati skapar vi förutsättningar för att motverka högerextrema krafter som idag är ett av de största hoten mot vårt samhälle. Vår organisation speglar samhället och hos oss möts barn, unga och vuxna med olika bakgrund och från olika samhällsklasser. Vi lär oss av varandra och har roligt tillsammans. Unga Örnar finns för att bidra till att så många barn som möjligt får en bra uppväxt. I vår verksamhet erbjuds barn och unga meningsfulla fritidsaktiviteter till ingen eller låg kostnad. Vi värnar om varandra inom Unga Örnar. Vår verksamhet är fri från konkurrens, istället för att tävla och konkurrera mot varandra så visar vi solidaritet och samarbetar med varandra. Hos oss ska alla barn och unga få möjligheten att utvecklas till sin fulla potential.

Unga Örnar skapar mötesplatser för att främja en stärkt gemenskap. Vi tror på kraften att mötas över generationer och ser värdet i att barn, unga och vuxna möts och gör saker tillsammans. Eftersom Unga Örnar är en del av arbetarrörelsen kämpar vi tillsammans med våra vänorganisationer för att nå målet om ett jämlikt samhälle, där klasskillnader är utrotade och där alla har möjlighet att uppnå sina drömmar.

 

Tootltip