Unga Örnars Vänner

Unga Örnars Vänners historia

Unga Örnars Vänners Riksorganisation bildades vid en konferens i april 1943 av ett 40-tal organisationer inom arbetarrörelsen. Syftet med organisationen är att den ska finnas som ett stöd till Unga Örnar både ekonomiskt, personellt och opinionsbildande. Unga Örnars Vänner har haft en avgörande roll för Unga Örnars utveckling över åren.

Unga Örnars Vänner finns än idag och samlar både organisationer som står arbetarrörelsen nära och enskilda medlemmar.

Bli medlem i Unga Örnars Vänner idag!

Unga Örnars Vänner organiserar enskilda medlemmar sedan år 2012. Du som är över 25 år är hjärtligt välkommen som medlem i Unga Örnars Vänner. Som enskild medlem i Unga Örnars Vänner bidrar du till den lokala Unga Örnar-verksamheten genom att din medlemsavgift oavkortat går till den lokala örnavdelningen.

Grundmedlemsavgiften är 200 kr och du får gärna betala ett högre belopp om du vill. Du får även gärna bidra till Unga Örnar med dina erfarenheter, ditt kontaktnät och ditt engagemang som ledare eller mentor.

Som enskild medlem i Unga Örnars Vänner kan du engagera dig genom att:

  • Starta en Unga Örnars Vänner-avdelning i din kommun eller värva enskilda medlemmar till Unga Örnars Vänner
  • Vara ledare på läger/kollon eller i gruppverksamhet
  • Stötta styrelsen, exempelvis genom att vara mentor eller kassör/ledamot
  • Starta upp en ny gruppverksamhet inom lokala Unga Örnar, exempelvis läxläsning, lära ut hantverk, organisera läger/kollo eller utflykter.
  • Hjälpa till med administration, exempelvis medlemsregistret, söka bidrag till verksamheten, värva nya medlemmar, sprida information eller göra medlemsutskick

Skicka ett mail till uov@ungaornar.se om du veta om det finns någon lokal örnavdelning nära dig som du kan stötta eller om du vill starta upp en Unga Örnars Vänner-avdelning i din kommun alternativt ring Unga Örnars förbundsexpedition på 08-613 50 00.

Du är självklart även välkommen som passiv medlem i Unga Örnars Vänner och enbart stötta den lokala verksamheten genom din medlemsavgift.

Bli enskild medlem i Unga Örnars Vänner här! (Knapp/länk som går till formuläret)

Vill din organisation bli medlem i Unga Örnars Vänner, maila uov@ungaornar.se och skicka in en intresseanmälan.

Unga Örnars Vänners uppgift

I Unga Örnars Vänner samlas arbetarrörelsen runt uppgiften att sätta barnens bästa i första rummet. Tillsammans utvecklar de Unga Örnars verksamhet som bygger på arbetarrörelsens grundläggande värderingar och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Unga Örnars Vänner arbetar aktivt för att medlemsorganisationerna på nationell, regional och lokal nivå stöttar och stärker Unga Örnar som organisation samt bidra till dess fortlevnad och utveckling. Unga Örnars Vänner organiserar även enskilda medlemmarna på kommunnivå som har till uppgift att stötta Unga Örnars lokala verksamheter.

Kontakta Unga Örnars Riksförbund för frågor om medlemskap och samarbeten genom Unga Örnars Vänner. Du hittar kontaktuppgifter här om du klickar här. (Du lämnar sidan).

Tootltip