Bakgrund Unga Örnar

Vi är arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation! I över 85 år har våra unga och vuxna medlemmar kämpat och fortsätter kämpa för barns rättigheter.  Viktigast för oss är alla barns RÄTT ATT HA KUL!

Vi finns för att skapa en rolig fritid som inte kostar för mycket. Vi tror att ”jämlika barn leka bäst”. Det ska inte spela någon roll hur stor plånbok ens föräldrar har, vilken bakgrund en kommer ifrån eller vilka identiteter en anser sig tillhöra: Alla barn har rätt till en rolig, meningsfull och lärorik fritid! Tillsammans skapar vi en jämlikare, demokratisk och mer barnvänlig värld både i Sverige och ute i världen!

Unga Örnar startades 7 november 1931 och är sedan 1933 en partipolitiskt obunden barn- och ungdomsorganisation. I dag driver vi våra barnpolitiska frågor utifrån FN:s barnkonvention. Artikel 31 ligger oss särskilt varmt om hjärtat: ”Alla barns rätt till en rolig och meningsfull fritid!” Läs mer om våra barnpolitiska frågor under fliken ”BARNPOLITIK”.ORGANISATIONEN Unga Örnar finns för medlemmarna, finns i det lokala samhället. I en sliten källarlokal eller i kommunens största fritidsgård. Vår framtidsdröm är ett samhälle där alla barn och unga har samma jämlika möjligheter, där barnen får tid att vara barn och utvecklas under de mest trygga, värdiga och roliga omständigheterna.   Ensam är inte stark, därför har Unga Örnar har vänner i många olika länder, och tillsammans arbetar vi för barns rättigheter! I dag driver Unga Örnar flertalet olika spännande projekt i andra länder med mål att stärka barn och ungdomars möjligheter att påverka sin egen situation. Unga Örnar sitter med i en internationell paraplyorganisation som heter IFM – SEI som arbetar för att stärka barn och ungdomar att kämpa för sina rättigheter.

Vi är en demokratisk organisation! Det innebär att alla som är med i Unga Örnar får vara med och bestämma vad vi ska göra. Alla har en röst som räknas! Givetvis vet vi att barn och unga har mycket att säga till om i samhällsutvecklingen, och givetvis vet vi att för att du som ung person ska känna att dina åsikter och tankar är värdefulla så behövs uppmuntran, utrymme och vilja att vi lyssnar på varandra! Dagligen ser vi till att stötta och uppmuntra ungas idéer och tankar, alltifrån hur den lokala avdelningens verksamhet ska se ut till de stora frågorna som miljö, hbtq och integration i världen.

Unga Örnar står på tre ben: Verksamhet/gruppaktiviteter, barnpolitik/barns rättigheter samt internationella projekt. Unga Örnar består av 21 självständiga distrikt. Distrikten är självständiga och bestämmer helt själva över utformningen av sin verksamhet. Inom varje distrikt finns flera avdelningar som oftast täcker en hel kommun i distriktet. Varje år har distrikten årsmöten där de diskuterar och beslutar om kommande verksamhet och ekonomi. Distriktsårsmötet väljer också en distriktsstyrelse som leder arbetet det kommande året. Allt engagemang i styrelsen är frivilligt.

Läs mer om förbundet här: http://ungaornar.se/

Unga Örnar Stockholms län

Unga Örnar Stockholms län byggs upp av våra fantastiska avdelningar! Ideella medmänniskor runtom i länet anordnar varje dag, vecka och månad året om roliga och lärorika aktiviteter för barn och unga. Vi har demokratiskolor, pyssel-, dans-, musikal- och spelgrupper, filmvisning, läxläsning, simskolor, seglarskolor mm och givetvis läger! Varje år anordnar både avdelningarna och distriktet ett antal läger. Allt om våra fantastiska avdelningar och vår roliga verksamhet hittar du under fliken ”AVDELNINGAR”.

När du ansöker om medlemskap i Unga Örnar blir du medlem i en avdelning. Det är i avdelningen det händer! Alla aktiva barn, ungdomar och ledare bestämmer tillsammans vilka aktiviteter deras avdelning ska hålla på med. Är du nyfiken på hur du blir aktiv medlem? Kontakta avdelningen du är intresserad utav för att veta mer!

Tootltip