Distriktets ordförande Moa skriver debattartikel

Ordförande Moa Mogert Palm har tillsammans med Jesper Lindholm (S) skrivit en debattartikel som publicerats i Aktuellt i Politiken. De lyfter barnperspektivet i klimatfrågan och trycker på vikten av att inte bara se barn som framtiden, utan även att barn nu förtjänar att politikerna gör allt de kan för att stoppa klimatkrisen.

Vi vägrar att acceptera att politiken bortprioriterar vår framtid i en tid där grekiska öar
brinner och det svenska jordbruket drabbas av klimatförändringarna. Enligt den största studien
av klimatångest som har gjorts känner sex av tio ungdomar stor eller extremt stor rädsla för
klimatförändringar och en majoritet upplever att politikerna sviker dem. Vuxenvärlden måste lyssna på barn och det demokratiska systemet måste kunna agera nu i den klimatkris som vi befinner oss i.
[…]
Unga Örnars 14-åriga medlem Ester gjorde en tydlig 1 maj-affisch med en bild på planeten och
texten ”now or never”. Det positiva är att det finns massor som vi kan göra. Det viktiga är att vi får ner utsläppen så mycket som möjligt så snabbt som möjligt. Politikerna fokuserar på att ställa om de stora utsläppskällorna som industrier och transporter. Vi behöver även politik som agerar inom andra samhällsområden och som tar tag i att hjälpa folk att leva en mer hållbar livsstil.

Utdrag ur artikeln

Läs hela debattartikeln här: https://aip.nu/lyssna-pa-barnen-prioritera-klimatet-har-och-nu/?fbclid=IwAR3Pp4nvpB-itLOUpwPFQZr4UNVMWnYeGsO6pgZMM-VhLpFjgLOeUjxhjC0

Tootltip